Εταιρία

Η εταιρεία Ζwitter Pharmaceuticals ιδρύθηκε στις 18-9-2000 από τον χημικό ΑΓΑΘΟΚΛΗ XΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ, με βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη,παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τα προϊόντα της είναι τόσο πρωτότυπα όσο και γενόσημα (generics), παρασκευαζόμενα όλα σε μονάδες ποιοτικά υψηλών προδιαγραφών.

Στόχος της Ζwitter Pharmaceuticals είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας μέσω των πρωτοπόρων προϊόντων μας, στηριζόμενοι στις αρχές της ολικής ποιότητας.

Η εταιρία βρίσκεται σε συνεχώς αναπτυσσόμενη πορεία καλύπτοντας σε θέματα ενημέρωσης το 70% της ελληνικής επικρατείας πραγματοποιώντας 40.000 επισκέψεις το χρόνο με ένα δυναμικό συνεργατών συνεχώς αυξανόμενο ευελπιστώντας στις προσεχείς χρονιές την πλήρη κάλυψη της επικράτειας σε θέματα ενημέρωσης. Όραμα μας, η καταξίωση της Ζwitter Pharmaceuticals στη συνείδηση του φαρμακευτικού και ιατρικού κόσμου, ως μιας εταιρείας αξιόπιστης , συνεπούς και συνεχώς αναπτυσσόμενης.

Τέλος, η Ζwitter Pharmaceuticals αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει όλους αυτούς που την στήριξαν στα πρώτα της βήματα, δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό της, όσο και στα προϊόντα της.