Καλυπτόμενα από ασφαλιστικά ταμεία

ORBIMAG 300

MAGNESIUM OXIDE Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: Zwitter Pharmaceuticals L.T.D Αποκλειστικός διανομέας: Medical Pharmaquality S.A.

MONTALIS

MONTELUKAST 10mg

RINOSTER

BUDESONIDE

PROTHENOL

PILOCARPINE HCl

ORBICAL

CALCIUM CARBONATE 1000mg & CHOLECALCIFEROL 880IU Λόγω μείωσης τιμής ασύμφορη κυκλοφορία.

NISAID

OXAPROZIN 600mg
ΣΥΝ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ με BENNETT Α.Ε

OXATREX

OFLOXACIN 0.30% W/V

LATANOGAN

0,005% W/V LATANOPROST


  • 1
  • 2